безметежен


безметежен
(за живот и пр.) quiet, calm, uneventful
* * *
безметѐжен,
прил., -на, -но, -ни (за живот и пр.) quiet, calm, uneventful; easeful; humdrum, monotonous; \безметеженно време halcyon days.
* * *
(за живот и пр.) quiet, calm, uneventful

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безметежен — прил. безбурен, тих, спокоен, несмущаван, необезпокояван прил. без особени събития …   Български синонимен речник

  • безбурен — прил. недраматичен, тих, спокоен, сдържан прил. безметежен, без особени събития …   Български синонимен речник

  • без особени събития — словосъч. тих, спокоен, безбурен, безметежен …   Български синонимен речник

  • преспокоен — прил. спокоен, неподвижен, застоял, тих, мирен, несмутим, ненарушим, несмущаван, безбурен, безметежен, безтревожен, уталожен прил. равнодушен, безчувствен, невъзмутим, безучастен, безразличен, апатичен, безгрижен, сдържан, търпелив,… …   Български синонимен речник

  • спокоен — прил. неподвижен, застоял, тих, мирен, несмутим, ненарушим, несмущаван, безбурен, безметежен, безтревожен, уталожен прил. равнодушен, безчувствен, невъзмутим, безучастен, безразличен, апатичен, безгрижен, сдържан, търпелив, нечувствителен,… …   Български синонимен речник

  • тих — прил. безшумен, безмълвен, беззвучен прил. спокоен, смирен, хрисим, мирен, несмутим, безбурен, безметежен, успокоен, умирен, смълчан, млъкнал, притаен, кротък, мълчалив, сдържан, търпелив, безучастен, индиферентен, безчувствен, флегматичен,… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.